Lennureisija pagasireeglid

Käsipagas ….

… on pagas, mis võetakse kaasa lennuki salongi. Käsipagasi hulk piirdub tavaliselt rahvusvahelistel liinilendudel 1-2 ühikuga ning max 5 – 8kg ühiku kohta. Samuti on käsipagasile kehtestatud max mõõtmed. Kuigi on käsipagasi tingimused enam-vähem samad kõikidel lennukompaniidel, tasub alati enne reisi konkreetse lennufirma reeglitega tutvuda ja/või konsulteerida ESTAIRi reisikonsultandiga. Laste ja imikute puhul võivad kehtida väiksemad lubatud piirmäärad. Käsipagas ei tohi sis. keelatud esemeid, mille nimekirja leiate siit. Samuti kehtivad alates 2006.a oktoobrist käsipagasile täiendavad piirangud, mille loetelu leiate siit. Soovitame jätta väärtuslikumad esemed (sularaha, ehted, elektroonika jm) kindlasti käsipagasisse.

Registreeritud pagas ….

… on reisija kõik ülejäänud pagas, mida transporditakse lennuki pagasiruumis. Registreeritud pagasi reeglid jagunevad üldjoontes kaalu või ühiku alusel. Kuid tihti rakendatakse mõlemat piirangut korraga. Kaalulise piirangu rakendamisel on tasuta lubatud registreeritava pagasi mass 20-40kg olenevalt ostetud pileti teenindusklassist. Ühikulise piirangu puhul aga on määratletud max kaal, mõõdud ning arv. Tasuta registreeritud pagasi piirangud on välja toodud reisijateveo dokumendil. Pagasikilode või ühikute jaotamise (pooling) tingimused tasub alati enne reisi konkreetse lennufirma kohta üle täpsustada. PS! Nn. odavlennukompaniid rakendavad ka registreeritud pagasile lisatasu. Laste ja imikute puhul võivad kehtida väiksemad lubatud piirmäärad. Alljärgnevaid keelatud esemeid ja aineid ei ole lubatud paigutada registreeritud pagasisse:

  • Lõhkeained, sh detonaatorid, süütenöörid, granaadid, miinid, lõhkekehad
  • Gaasid: propaan, butaan
  • Kergestisüttivad vedelikud, sh bensiin, metanool
  • Kergestisüttivad tahked ained ja segud, sh magneesium, süüteained, ilutulestiku, pürotehnika, valgusraketid
  • Oksüdeerijad ja orgaanilised peroksiidid, sh pleegitajad, auto kere paranduse komplektid
  • Toksilised või nakkuslikud ained, sh rotimürk, nakatatud veri
  • Radioaktiivsed ained, sh meditsiinilised või kaubanduslikud isotoobid
  • Söövitavad ained, sh elavhõbe, autoakud
  • Sõidukite kütusesüsteemi osad, milles on olnud kütus
Ülekaaluline pagas ….

… on pagas, mis ületab tasuta registreeritud pagasi normid. Ülepagasi piirkaal ning ühikute arv reisija kohta sõltub lennufirmast ja lennukitüübist. Ülepagasi eest võetakse alati lisatasu.

Eripagas ….

… nagu näiteks spordivarustus või lemmikloomade transport, puhul rakendatatakse eraldi tingimusi ning tihti ka eraldi hinnakirja. Alati tuleb enne reisi üle täpsustada eripagasi veo reeglid, tingimused ning hinnad. Palun täpsustage konkreetse piletiga kaasnevaid nõudeid pagasile ESTAIRi reisikonsultandiga.

Pagasi kahjustumine ja kadumine

Lennufirmal on piiratud vastutus pagasi kahjustumise, hilinemise või kadumise korral. Antud vastutus on määratud rahvusvaheliste õhuvedude reegleid käsitleva Varssavi konventsiooniga aastast 1929 ja seda konventsiooni muutva ja täiendava Haagi protokolliga aastast 1955. ESTAIRil puudub igasugune võimalus mõjutada lennufirmade pagasiteeninduse tööd ning lahendada pretensioone mis võivad tuleneda pagasi hilinemisest, rikkumisest või kadumisest. Võimalikud kaebused tuleb esitada vahetult lennufirmale.

Pagasi kahjustumise korral tuleb reisijal esitada kompensatsiooni saamiseks kirjalik avaldus hiljemalt 7 päeva jooksul ja pagasi hilinemise korral hiljemalt 21 päeva jooksul pagasi kättesaamisest. Pagas loetakse kadunuks, kui seda ei ole leitud 2 kuu möödumisel päevast, mil ta oleks pidanud saabuma.

Pagasi hilinemise korral on Euroopa lennureisija õigustega määratud reisijale kompensatsioon iga hilinenud päeva eest.

Pagasi kahjustumise ning kadumise juhuks soovitame alati reisile minnes vormistada reisikindlustus koos pagasikindlustusega. Meie vormistame SALVA kindlustust, mille reeglid ja tingimused leiate siit.

Tolli pagasiveo informatsioon.

Täispikk lennureisija õiguste tekst.
Scroll to Top