Lennupiletite müügitingimused

Käesolevaid tingimusi kohaldatakse lennupiletite müügil eraldi reisiteenusena. ESTAIR teeb need tingimused soovi korral kättesaadavaks kõigile Klientidele. ESTAIR’ist lennupiletit broneerides või ostes aktsepteerib Klient kõiki siintoodud tingimusi.

Lennupileti hinnapakkumine

ESTAIR’i poolt Kliendile tehtav lennupiletite hinnapakkumine lähtub alati pakkumise tegemise ajal kehtivatest hindadest ja kohtade saadavusest. Nii hinnad kui kohtade olemasolu muutuvad pidevalt ja ESTAIR ei saa garanteerida pakutud hinnaga piletite saadavust Kliendi poolse broneerimis- või piletiostusoovi korral. Mida pikem aeg jääb pakkumise tegemise ja Kliendi poolse broneerimis- või piletiostusoovi väljendamise vahele, seda tõenäolisemalt on võimalikud muutused hindades või kohtade saadavuses.
Soovitame sobiva hinnapakkumise korral oma soovidest meid võimalikult kiiresti teavitada. Kui kõigi reisijate nimed on meile teada, võime teha koos hinnapakkumisega ka broneeringu. Sellisel juhul palume end teavitada kas te olete broneeringu hoidmisest huvitatud.

Lennupileti broneering

ESTAIRi tehtud broneering tähendab kohtade blokeerimist broneerimissüsteemis Kliendi poolt teatatud reisija(te) nimel. Lennukisse kohti broneerides lähtub ESTAIR Kliendi soovidest hinna, lennuaegade ja kasutatavate lennufirmade osas. Broneering annab Kliendile eelisõiguse valitud piletite väljaostmiseks piiratud aja vältel muude tegurite samaks jäädes.

Broneering ei too Kliendi ega lennufirma jaoks kaasa otseseid rahalisi kohustusi ega garanteeri lennuaegu, hindu, hinnareegleid või kohtade saadavust. Broneeringuid, mille põhjal ei ole pileteid veel väljastatud, võib lennufirma oma äranägemise kohaselt muuta ilma et lennufirmal või ESTAIR’il seeläbi Kliendi ees mingeid kohustusi tekiks. Samuti võib lennufirma vajadusel nõuda piletite väljaostmist varem kui vastava hinna reegel muidu ette näeks.

Soodushinnaga broneeritud piletid tuleb tavaliselt välja osta piiratud aja vältel, lähtuvalt konkreetse hinnaga kaasnevatest reeglitest. Mida odavam on piletihind, seda suurema tõenäosusega tuleb pilet välja osta vahetult või väga lühikese aja jooksul peale broneerimist. On ka lennufirmasid ja hindu, mille puhul kohtade broneerimine ei ole võimalik ja ainus viis piletit saada on selle kohene ostmine.

Tähtajaks väljaostmata broneeringud tühistuvad automaatselt. Kui peale väljaostmistähtaja möödumist Klient siiski soovib piletit samadele lendudele, tuleb teha uus broneering, lähtudes sellel hetkel reaalselt saadaolevatest kohtadest ja hindadest.

Lennupilet

Väljastatud lennupilet (ükskõik kas elektrooniline või paberil) kujutab endast lepingut lennufirma (vedaja) ja Kliendi (reisija) vahel. Leping hakkab kehtima pileti väljastamise hetkest ja selle järgi kohustub lennufirma transportima reisijat piletil näidatud marsruudil.

Pileti täpsemad kasutustingimused (muutused, tühistamine, peatuste tegemise võimalused jms) sõltuvad valitud lennuhinna reeglitest.

Lende tuleb kasutada piletil olevas järjekorras ja üksnes selle inimese poolt kelle nimele pilet on väljastatud.

ESTAIR toimib piletit müües vastava lennufirma volitatud agendina ja vastutab pileti korrektse vormistamise eest. Lennu ärajäämisel lennufirma maksejõuetuks muutumise tõttu tagastab ESTAIR Kliendile reaalselt makstud piletiraha vaatamata hinnareeglitele.

Palume piletid kättesaamisel alati põhjalikult üle kontrollida ja võimalike vigade leidmisel piletilolevas infos meid sellest koheselt informeerida. Kõigi võimalike vaidluste puhul lähtume alati üksnes kirjalikest dokumentidest (pakkumised, reisikavad, piletikinnitused jm).

Kui reisija ei ilmu lennule kuhu tal on kinnitatud koht võib lennufirma tühistada ka sama reisija kõik edasised lennud. Reisi katkestamine transiitlinnas ei pruugi olla hinnareeglite kohaselt lubatud ja sellisel puhul ei pruugi Klient kätte saada oma pagasit ning lennufirmal on vajadusel õigus nõuda lisatasu.

Muud reisidokumendid

Piletit müües eeldab ESTAIR et reisija(tel) on olemas korrektsed reisidokumendid (vajadusel viisad, tõendid vaktsineerimiste kohta jm.) kõikide siht- ja transiitriikide jaoks. Lennufirma ega ESTAIR ei kanna vastutust juhul kui reis katkeb või jääb ära vajakajäämiste tõttu reisidokumentides või riigivõimude tegevuse tõttu.

Kliendi soovi korral saab ESTAIR’i reisikonsultant täpsustada reisidokumentide, vaktsineerimiste ja tollireeglite kohta käivaid nõudeid. Soovitame üle kontrollida oma reisidokumentide kehtivusajad.

Lennule registreerumine

Reisija peab ennast lennule registreerima ja väljuva lennu väravasse saabuma õigeaegselt. Hilinenud reisijat ei pruugita lennule lubada.

Lennule registreerimine lõpetatakse olenevalt lennujaamast ja lennufirmast tavaliselt 45-60 minutit enne lennu väljumist. Arvestades ka järjekordades seismiseks kuluvat aega, soovitame lennujaama tulla 2-3 tundi (üksikjuhtudel ka kauem) enne planeeritud väljumisaega. Seda aega võib vähendada kui registreeruda lennule internetis ja/või kasutada kõrgemaid teenindusklasse.

Teenindus lennuki pardal ja võimalikud lisateenused

Lennuki pardal osutatav teenindus sõltub konkreetse lennufirma kontseptsioonist ja kasutatavast teenindusklassist. Võimalikud lisateenused on eelnev istekoha reserveerimine ja/või eritoit lennuki pardal. ESTAIR ei vastuta lennufirma pardateeninduse kvaliteedi eest. Võimalikud pretensioonid palume adresseerida otse vastava lennufirma Klienditeenindusele.

Lennufirmade poolt pakutavad mugavused erinevad omavahel ja ka sama firma lõikes suuresti, sõltuvalt sellest millise marsruudi, lennukitüübi ja teenindusklassiga on tegu. Soovi korral saab konkreetse pileti kohta täpsustavat infot küsida ESTAIR’i reisikonsultandilt.

Istekoha ja eritoidu reserveerimise eest (kui see vastaval lennul võimalik on) lennufirma tavaliselt lisatasu ei küsi. Samas ei moodusta need teenused ka osa veolepingust ega ole garanteeritud. Vajadusel on lennufirmal õigus asendada reserveeritud istekoht mõne muuga ja sama kehtib ka eritoidu kohta.

Ümberistumistega lend, eraldi piletite kasutamine

Lennufirma vastutab reisija kohaletoimetamise eest lõppsihtkohani ühe veolepingu (pileti) piires, eeldusel et minimaalsetest ühendusaegadest on piletit vormistades kinni peetud. Lendude ärajäämisest või hilinemisest tingitud reisija jätkulennust mahajäämise korral on vastaval lennufirmal kohustus pakkuda samal piletil oleva marsruudi raames alternatiivseid ühendusi või piletiraha tagastamist. Samas ei vastuta lennufirma kui Reisija jääb maha lennu- või muu transpordi ühendusest millele tal on ostetud eraldi pilet.

ESTAIR lähtub ümberistumis(t)ega pileteid müües broneerimissüsteemides olevast informatsioonist minimaalsete ühendusaegade kohta. Kui lennud on ühel piletil, vastutab hilinemiste või lendude ärajäämise korral reisija edasitoimetamise eest pileti lõppsihtkohta see lennufirma mille lend graafikust kõrvale kaldub. Edasine transport võib toimuda ka mõnd muud transpordiliiki kasutades, sellele ei ole seatud konkreetseid ajalisi piiranguid ja lennufirma ei pea kompenseerima tekkivaid lisakulusid (hotell, söögid). Lennufirma vastutus ei laiene juhtudele kui lend toimub plaanipäraselt, ent reisija jääb sellest hoolimata jätkulennust maha (näiteks järjekordade tõttu turvakontrollis). Soovime rõhutada et lendude graafikujärgse toimumise korral on jätkulennule õigeaegne jõudmine reisija vastutusel. Riskide vältimiseks soovitame võimalusel valida niisugused lennuühendused mis jätavad lubatud miinimumiga võrreldes oluliselt pikema vaheaja lendude vahel.

Ka hilinemiste või lennu ärajäämise korral ei vastuta vastuta lennufirma jätkuühenduste eest mis on eraldi piletil. Samuti ei pruugi lennufirmad võimaldada reisija ega pagasi registreerimist kaugemale kui ühel piletil olevate lendude sihtkoht.

Alati on turvalisem kasutada ühe reisi raames ühte piletit. Mõnikord pole see aga seoses erinevate lennufirmade omavaheliste lepingute puudumisega või lennufirma hinnapoliitika tõttu võimalik. Paljudel juhtudel võib eraldi piletite kasutamine anda olulist rahalist kokkuhoidu võrelduna kõigi lendude vormistamisega ühele piletile.

Soovitame ühe reisi raames eraldi pileteid kasutades planeerida ümberistumised alati suure ajavaruga. Minimaalselt tuleks lendude vahele jätta 2-3 tundi, vajadusel ööbida transiitlinnas.
Paljusid lendude hilinemiste või ärajäämisega seondatud riske aitab täiendavalt maandada eraldi ostetav reisitõrke kindlustus. Samas ei pruugi ka kindlustusest abi olla juhul kui lennufirma muudab oma lennugraafikuid nii et eraldi piletiga jätkuühendus muutub võimatuks ja teatab sellest piisavalt pikalt ette.

Lendude ajad, hilinemised, tühistamised

Piletil ja reisikavas olevad lendude väljumis- ja saabumisajad on näidatud orienteeruvana ega moodusta osa veolepingust. Ilmastikuoludest, tehnilistest või muudest põhjustest tingituna võib ette tulla lendude hilinemisi või tühistamist. Kui lennu algus- või sihtpunkt asub Euroopa Liidus või sooritab lendu Euroopa Liidus registreeritud lennufirma, reguleerib reisija õigusi ja lennufirma kohustusi hilinemiste või lendude ärajäämise korral Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lennureisija õigustest. Määruse täielik eestikeelne tekst on kättesaadaval aadressil: Lennureisijate õigused – Your Europe (europa.eu)

Ka võimalike reisitõrgete puhul ei vastuta lennufirma reisija ees võimalike kolmandate osapoolte teenuse kasutamise või kasutamatajätmisega seotud kulude eest. Samuti ei hüvitata sihtkohta hilinemisega või reisi ärajäämisega seoses võimalikku saamatajäänud tulu või tekkinud moraalset kahju.

Kuna lennutransport on väga sõltuv tehnilistest ja ilmastikuoludest ning primaarne on alati reisijate turvalisus, ei ole võimalik hilinemisi ja lendude tühistamist igas olukorras vältida. Seda silmas pidades soovitame kriitilise tähtsusega reisid planeerida alati piisava ajavaruga, et võimalikud tõrked lendude väljumises ei saaks rikkuda reisile seatud eesmärgi täitmist.

Ülalviidatud määrusega seoses soovime eriti rõhutada see jätab lennufirmale võimaluse ettenähtud kompensatsiooni mitte maksta kui lennu tühistamise põhjustasid erakorralised asjalolud. Praktikas käsitlevad lennufirmad lennu ärajätmist peaaegu alati kui erakorralistest asjaoludest tingitud sündmust. Sellega mittenõustumise korral on reisijal võimalik pöörduda kohtusse.

Kuigi kompensatsioone tavaliselt ei maksta, on lennufirmal sellest hoolimata kohustus pakkuda alates teatud hilinemisest (täpne aeg sõltub lennu pikkusest) reisijale hoolitsust ooteajaga võrreldes piisava söögi ja vajadusel majutuse näol. Alates 5-tunnisest hilinemisest on võimalik ka reisist loobumisel piletiraha tagasisaamine. Hoolitsuse pakkumise kohustus kehtib sealjuures vaid ühe lennu piires. Jätkulendude korral on lennufirmal küll veolepingust tulenev kohustus pakkuda alternatiivseid ühendusi sihtkohta, ent mitte kohustust korvata võimaliku ööbimisega seotud kulusid järgmises transiitlinnas.

Lendude graafikumuutused

Lennufirma võib plaanipäraselt muuta oma graafikuid ja tühistada lende kui sellest teatatakse vähemalt 2 nädalat ette. Erakorraliste asjaoludega nagu streigid, loodusõnnetused, sõjad, rahutused seoses võib graafikuid muuta ka lühema etteteatamisajaga.

Tühistatud lennule piletit omavale reisijale pakub lennufirma sellisel puhul kas piletiraha tagastamist või alternatiivset ühendust sihtkohta ilma lisamaksuta. Lennugraafiku muutuse korral on reisijal õigus piletiraha tagasi saada kui selle tulemusena muutub oluliselt sihtkohta jõudmise aeg või kaob ära ühendus samal piletil oleva jätkulennuga.

ESTAIR teeb oma parima et võimalike graafikumuutuste puhul Klienti nendest informeerida ja tutvustada võimalikke alternatiive. Kuna aga igas olukorras ei pruugi meil Kliendi kättesaamine õnnestuda, soovitame varakult välja ostetud piletite puhul reisijatel lennuajad aegsasti üle kontrollida.
Juhime ka tähelepanu et vastavalt lepingutingimustele on graafikumuutuste puhul lennufirmal kohustus pakkuda reisijale kas raha tagastamist või alternatiivset marsruuti omal äranägemisel. Mitte aga tingimata valikut nende kahe vahel (kuigi ka seda võidakse teha).

Pileti muutmine või tühistamine reisija soovil

Olemasoleva veolepingu Kliendi soovil muutmise või tühistamise võimalikkus sõltub konkreetse pileti hinnareeglitest. Ka juhul kui muutmine või tühistamine on lubatud, võib see olla seotud täiendavate trahvidega. Pileti muutmise eelduseks on vabade kohtade olemasolu samas broneerimisklassis ja tehniliselt saab seda vormistada kas ESTAIR või lennufirma esindus.

Pileti tühistamisel tagastame raha pileti eest reaalselt maksnud Kliendile samal makseviisi kasutades millega ESTAIR’ile vastava pileti eest tasuti.

Mida odavam on hind, seda tõenäolisemalt on pileti muutmis- ja/või tühistamisõigus piiratud (või täiesti keelatud). Täpsustage oma lennupiletiga kaasnevaid reegleid ESTAIR’i reisikonsultandiga.

Soovitame piletimuutused (sh ka kohtade broneerimise lahtise kuupäevaga piletile) vormistada võimalikult aegsasti. Kui muutmisel ei ole enam kohti samasse broneerimisklassi või ei vasta muudetud reisikava enam algselt kasutatud hinna reeglitele (näiteks kohalolekuaja osas), võib olla vajalik tasuda lisaks vahe pileti eest algselt makstud ning muutmishetkel saadaoleva hinna vahel. Reisija nime muutmine ei pruugi olla võimalik ka muidu muutusi lubaval piletil.

Scroll to Top